Wednesday, June 20, 2018

Sifat-Sifat Wanita Solehah

BY iamhanifmajid IN


Antara ciri-ciri wanita solehah ialah:

Wanita-wanita yang ikhlas serta tunduk kepada perintah Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Wanita-wanita ini sangat berhati-hati dalam melakukan aktiviti atau memiliki sifat wara’. Ikhlas menjalankan apapun yang diperintahkan Allah tanpa mengeluh sedikitpun. Ikhlas menjadikan Allah sebagai pengatur satu-satunya kehidupan yang haq.

Wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah 'Azza wa Jalla. Dalam beraktiviti setiap hari, wanita mukmin berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah dan melaksanakan apapun yang diwajibkan Allah. Tidak menjadikan Al-Qur’an sebagai bacaan semata-mata, tetapi menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang haq dari Allah Azza wa Jalla. Serta tidak membenarkan aturan selain islam yang terang-terang menyimpang dari agama islam.

dan banyak lagi ciri-ciri wanita solehah akan diterangkan melalui 'Seminar Wanita Hiasan Dunia' yang perlu diselami agar dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. 


Hanif Majid


Comment

javascript:void(0)