Sunday, July 08, 2018

Keutamaan Solat Berjamaah

BY iamhanifmajid IN


Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Solat berjamaah lebih baik daripada solat sendirian sebanyak dua puluh tujuh darjat”. (hadits riwayat Muslim).

“Sesungguhnya solat seseorang dengan satu orang lebih utama daripada solat sendirian. Solat seseorang bersama dua orang lebih utama daripada solatnya bersama satu orang. Jika lebih banyak, maka lebih dicintai Allah SWT”. (hadits riwayat Abu Daud).

Orang yang melaksanakan solat selama empat puluh hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Berdasarkan hadits Anas bin Malik. Rasulullah  bersabda:

“Siapa yang melaksanakan shalat karena Allah Swt selama empat puluh hari berjamaah, ia mendapatkan takbiratul ihram. Maka dituliskan baginya dijauhkan dari dua perkara; dari neraka dan dijauhkan dari kemunafikan”. (HR. At-Tirmidzi). 

Siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah SWT berdasarkan hadits riwayat Jundub bin Abdillah. Rasulullah  bersabda: “Siapa yang melaksanakan solat Subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah SWT”. (hadits riwayat Muslim).

Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah  tentang kelebihan solat berjamaah dan bagaimana untuk mendapatkan Kesempurnaan Solat.


Hanif Majid

Wednesday, June 20, 2018

Sifat-Sifat Wanita Solehah

BY iamhanifmajid IN


Antara ciri-ciri wanita solehah ialah:

Wanita-wanita yang ikhlas serta tunduk kepada perintah Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Wanita-wanita ini sangat berhati-hati dalam melakukan aktiviti atau memiliki sifat wara’. Ikhlas menjalankan apapun yang diperintahkan Allah tanpa mengeluh sedikitpun. Ikhlas menjadikan Allah sebagai pengatur satu-satunya kehidupan yang haq.

Wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah 'Azza wa Jalla. Dalam beraktiviti setiap hari, wanita mukmin berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah dan melaksanakan apapun yang diwajibkan Allah. Tidak menjadikan Al-Qur’an sebagai bacaan semata-mata, tetapi menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang haq dari Allah Azza wa Jalla. Serta tidak membenarkan aturan selain islam yang terang-terang menyimpang dari agama islam.

dan banyak lagi ciri-ciri wanita solehah akan diterangkan melalui 'Seminar Wanita Hiasan Dunia' yang perlu diselami agar dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. 


Hanif Majid


Friday, June 01, 2018

Pentingnya Memahami Asma ul Husna

BY iamhanifmajid IN No comments


Allah SWT memiliki nama-nama yang agung nan indah. Nama-nama Allah telah dirangkum dalam 99 asma yang disebut Asmaul Husna. Asma berarti ‘nama’ dan husna bermakna ‘yang baik’ (yang indah).

Allah SWT berfirman , “Hanya milik Allah-lah asma ul husna (nama-nama yang maha indah), maka berdoalah kepada-Nya dengan nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran) dalam (menyebut dan memahami) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan.” (surah al-A’raf 7: 180)

Tidak Seperti nama makhluk, Asma ul Husna amat penting dikenal dan kita fahami agar mampu meneladani sifat-sifat-Nya dan sangat memberikan manfaat, di antaranya: Dapat menambah kecintaan kita kepada Allah SWT, dan membuat kita semakin mengagungkan dan membesarkan-Nya kita lebih mengikhlaskan segala harapan dan bertawakal hanya untuk-Nya, serta membuat rasa takut kita kepada Allah swt semakin mendalam. Kita merasa lebih dekat kepada Allah SWT dengan mengenal sifat-sifat-Nya.

Mengenal Allah SWT dengan nama beserta sifat-sifat-Nya adalah dasar keimanan sehingga iman kita akan semakin kuat. Setiap kali pengetahuan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT bertambah, maka akan semakin kuat keyakinan kita.

Sesungguhnya Allah SWT mencintai nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan menyukai nama-nama dan sifat-sifat-Nya ini juga terdapat pada diri kita. Allah SWT menyukai hamba yang penyayang, pengasih, dermawan, saling mencintai, penyabar, dan sebagainya.

Pengenalan Allah SWT dengan sifat-sifat dan perbuatan-Nya akan memudahkan pembentukan pribadi kita yang shalih/ah. Kita akan terus mencoba melekatkan makna asma sesuai yang kita pujakan kepada-Nya.

Mengenal sifat-sifat Allah SWT menjadikan jiwa kita tenang, hati tenteram, dada menjadi lapang, dan hati bersinar. Kita merindukan Allah SWT setelah memahami betapa indah nama dan sifat-sifat-Nya, mengharap keredhaan, ingin selamat dari kemurkaan dan siksaan-Nya.


Hanif Majid

Comment

javascript:void(0)